LASTEAIA KOHATASU ALATES 1.01.2023

Lasteaia kohatasud alates 1. jaanuarist 2023 Kohila valla lasteaedades

 

Vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele „Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord” on lasteaia kohatasu seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammääraga. Alates 1. jaanuarist 2023 tõuseb palga alammäär 725 euroni. Tulenevalt sellest on Kohila valla lasteaedades lasteaia kohatasu ja kohatasu soodustused alates 1. jaanuarist 2023 järgmised:

  • lapsevanema poolt kaetav kohatasu on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10%, ehk kohamaks aastal 2023 on 72,50 eurot;
  • juhul, kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, on teise lapse eest kohatasu ühes kuus 8% palga alammäärast ehk 2023. aastal 58,00 eurot;
  • kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis sama pere esimesele ja teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast, ehk 2022. aastal  58,00 eurot ning kolmanda ja enama lapse eest vanem koolieelse lasteasutuse kohatasu ei maksa.
  • puudega lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

 

Mõned näited, et selgitada kohatasu soodustusi:

  • Kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, siis esimese lapse eest on kohatasu 72,50 eurot ning teise lapse eest on kohatasu 58,00 eurot;
  • Kui peres on kolm last, kellest kaks käivad lasteaias ja esimene laps on juba koolis. Sellisel juhul on keskmise lapse eest on kohatasu 8% (2023. aastal 58,00 eurot) ja noorim on kohatasust vabastatud.
  • Kui peres on kolm last, kellest kaks on juba kooli jõudnud ning kolmas laps käib lasteaias, siis vanem lasteaias käiva lapse eest kohatasu ei maksa.
  • Kui peres on kolm last, kellest üks õpib koolis, teine käib lasteaias ja kolmas on veel kodus,  siis lapse eest, kes käib lasteaias, on kohatasu 8% töötasu alammäärast, ehk 2023. aastal 58,00 eurot.
  • Kui peres on neli last, kellest kaks käivad koolis ja kaks lasteaias, siis lasteaias käivate laste eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Soodustust on lapsevanemal õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.

Meeri Ehandi

haridusnõunik