Suurte mändide vahel on maja
mida me teistega segi ei aja
siin on meil huvitav, lahe ja õdus
Lasteaed Männi – see ongi kui kodu.

Kohila lastead Männi

Kohila Lasteaed Männi on alusharidust pakkuv õppeasutus Kohila alevis, mis on Kohila Vallavalitsusele kuuluv munitsipaallasteaed. Lasteaias toimub õppetöö eesti keeles. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Kohila Lasteaed Männi õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Lasteaed asub looduslikult kenas kohas. Õuealal on palju männipuid, mille külge on ehitatud lastele ronimiseks seikluspark. Lähedal asub Kapa männik, Keila jõgi ja mets. See võimaldab lastel palju viibida looduse keskel.

Lasteaed töötab majas, mis on valminud kolmes järgus:

  1. 1969. aastal valminud majaosa on renoveeritud 2019. a ja selles on 2 rühma (Mesimummid ja Muumid);
  2. 1984. aastal valminud majaosa on renoveeritud 2020/2021. õa ja selles on 4 rühma (Lepatriinud, Liblikad, Siilipere ja Mõmmid), personaliruumid ning saal;  
  3. 2012. aastal valminud majaosa, kus on 2 rühma (Jänkud, Oravad) ja õppeklass.

Lasteaias on 41 töötajat: rühmaõpetajad, õpetaja assistendid, liikumis- ja muusikaõpetaja, HEV koordinaator, eripedagoog, koristajad, majahoidja, remonditööline, kokad ja köögi abitööline, majandusjuhataja ning  direktor.

Lisaks töötavad  lasteaias   tugiisikud (Kohila vald või SKA). Kohila vallas töötab 1 logopeed, kes on Männi lasteaias kahel päeval nädalas.

Lasteaed on avatud  kl 7.00-18.30 (valverühm kl 18.00-18.30).

Rühmade arv: 8

Uudised

MänniSõnumid

Lasteaia 55.juubelile pühendatud uudiseid loe  siit...

Tööpakkumine

Väikesed erivajadusega lapsed Kohila Männi...