Lapsevanemale

Toitlustamine

Eesti on traditsioonide maa ning sooja kodutoidu tegemine on enamustes peredes igapäevane norm.
MEIE LASTEAIAS PAKUTAKSE LASTELE LASTEAIA OMA KÖÖGIS VALMISTATUD KODUSEID, MAITSVAID JA TERVISLIKKE TOITE.

Sotsiaalministri määrusega  kaetakse lasteaias lapse ööpäevasest energiavajadusest 87,5%, ülejäänu jääb kodude kanda.  Kodused harjumused omavad lapse edasise toiduvaliku osas suurt tähtsust, sest maitse-eelistused ja harjumus kinnistatakse juba paaril esimesel eluaastal. Siit saad lugeda rohkem, kuidas toetada last tema söömisharjumuste kujundamisel: http://www.toitumisnoustajad.ee/tervislik-toitumine/motteid-laste-toitumise-kohta/

Tervislikust toitumisest kodus loe siit:  http://www.toitumisnoustajad.ee/tervislik-toitumine/tervisliku-toitumise-juhised/

Eestis on lasteaia- ja koolitoidule riiklikult kehtestatud nõuded, mis reguleerivad nii toitlustamise korraldust kui ka lastele pakutava toidu energia- ja toitainete sisaldust. Kohila Männi  lasteaed lähtub toidu valmistamisel ja menüüde koostamisel Haridusasutuste toitlustamist reguleerivast  sotsiaalministri määrusest nr 8 “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”. Maitsvad toidud valmistame ise naturaalsest ja värskest toorainest, kasutame puhtaid töötlemata või väga vähe töödeldud toiduaineid. Osaliselt kasutame mahetoodangut ja talutooteid.

Lasteaias pakutakse lastele  hommikusööki (kell 8.30), lõunasööki  (kell 12.30)  ja õhtuoodet  (kell 16.00)

Kohila Männi lasteaia  menüüsse valitakse toidud, mis on hea toitainete koostisega ja samas ka isuäratavad ning  maitsvad. Oluline on, et  lastele toit maitseks ja samas õpiksid nad ka erinevaid ning uusi toitusid armastama. Menüüd koostamisel mõtleme alati lapsele, kas temale see toit meeldib. 

Toidu valmistavad iga päev kokad MARGIT, RITA  JA MAIMU

Menüü  on paberkandjal nähtav igas rühmas ning ELIIS keskkonnas

Lapse päev meie lasteaias

7.00      laste vastuvõtt ja mänguaeg
8.30      hommikusöök
9.00      hommikuring, õppetegevused ning mänguaeg toas   ja õues
12.30    lõunasöök
13.00    puhkeaeg
14.00    vaikne mäng, järk-järguline tõusmine
15.00    individuaalsed tegevused ja mängud toas
16.00    õhtuoode
16.15     huviringide tegevus, mänguaeg toas ja õues 
18.00 -18.30  valverühm

Huviringid

Kunstiring

KOLMAPÄEV, kell 14.30/ 15.10/ 16.00

Kristi Paurson, 55641532

kristi.paurson.001@gmail.com

lapsloovaks@gmail.com

Hingele pai

Ragne Pesur

Jalgpall KOHILA PÜSIVUS

NELJAPÄEV: kell 16.00/ 16.30

Kaido Mägi

kaido@kohilajk.ee

Liikumisring erivajadustega lastele

TEISIPÄEV: kell 15.15

Kairi Uustalu, 53620794

Teadusring

Kolme põrsakese teadusring

ESMASPÄEV: kell 15.15

LOOVTANTS

TEISIPÄEV: kell 16.00/ 16.35/ 17.10

Tiina Mesila

loodusjaloovusring@gmail.com

Avaldused ja muud vormid

Kõik lasteaiaga seotud avaldused esitatakse läbi Kohila valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO https://piksel.ee/arno/kohila/ 

Sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist reguleerib Kohila Vallavolikogu määrus nr 1, 30.01.2018.

Täpsemat infot selle kohta saate Kohila valla kodulehelt, https://kohila.ee/sotsiaaltoetused

Vajalikud taotluse vormid leiate siit , https://kohila.ee/blanketid,  ja need tuleb saata digiallkirjastatult vallavalitsus@kohila.ee  või paberkandjal otse vallavalitsusse. 

Koolitused

Hetkel koolitusi ei ole